امروز : 2 | بهمن | 1397
معرفی شرکت » هیئت مدیره

 

اسامي اعضاء هيئت مديره شركت صنعت روي زنگان

 

نام و نام خانوادگي

سمت

نام شركت

شماره ثبت

استان ثبت

علیرضا سربندی

رئيس هيئت مديره

شركت ذوب روي بافق

89082

تهران

رامین محمدی نیائی

نايب رئيس

شركت سرمايه گذاري انديشه محوران

203970

تهران

ابوالفضل مصطفایی

عضو هيئت مديره

شركت كالسيمين

 1762

زنجان

حمید سلطانیانی

عضو هيئت مديره

و

مدیرعامل

شرکت تولید روی بندر عباس

3249

بندر عباس

موسی مجیدی

عضو هيئت مديره

شركت توسعه معادن روي ايران

 2972

 

زنجان

 

 

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد