امروز : 19 | آذر | 1397

امور سهام

سهام

    » سهامدار گرامی؛ برای ثبت مشخصات خود اینجا کلیک نمایید.

       دریافت شماره شبا كليه حسابهاي بانكي 

 

 پست الکترونیک امور سهام :stocks@zzic.ir

نمابر امور سهام : 33420628 - 024

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعات مالی و روند تغییر سرمایه

اعضاء هيئت مديره

ليست سهامداران عمده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29   96/02/23 دانلود
  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 95/12/30   96/02/31 دانلود
  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 94/12/29    95/02/14 دانلود
  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 93/12/29    94/02/20 دانلود 

 

 

 

 

 

 

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد